Home GIỚI THIỆU Nhiệm vụ và chức năng

Nhiệm vụ và chức năng

Nhiệm vụ chức năng

I. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao -          Tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ vừa làm vừa học theo các quy định hiện hành của...

TIN MỚI NHẤT