(024) 22001086

1. Sơ đồ Cơ cấu Tổ chức

 

 

 2. Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử chính thức của lãnh đạo trong đơn vị

STT

Nhân sự

Chức vụ

 

Điện thoại

 

Email

1

PGS, TS Hoàng Xuân Bình

Trưởng Khoa

228

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

ThS Trần Trọng Huy Phó Trưởng Khoa 223 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

ThS Nguyễn Thị Khánh Trinh Phó Trưởng Khoa 225

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Thông tin chính thức để giao dịch

Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp (Faculty of Cyber Education and Professional Development), Tầng 2 Nhà A,

Trường Đại học Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Website: http://khoadaotaotructuyen.ftu.edu.vn; http://www.ftu.edu.vn

Điện thoại: (024) 22001086; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.1. Danh sách cán bộ Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp

STT

Nhân sự

Chức vụ

 

Điện thoại

 

Email

1

PGS, TS Hoàng Xuân Bình

Trưởng Khoa

(024) 22001086

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

ThS Trần Trọng Huy

Phó Trưởng Khoa

(024) 22001086

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

ThS Nguyễn Thị Khánh Trinh

Phó Trưởng Khoa

(024) 22001086

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ThS Mai Ngọc Duy

Chuyên viên

(024) 22001086

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

ThS Trịnh Thị Thu Phương

Chuyên viên

(024) 22001086

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

ThS Nguyễn Tất Thắng

Chuyên viên

(024) 22001086

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

ThS Nguyễn Thị Thúy

Chuyên viên

(024) 22001086

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

ThS Âu Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên

(024) 22001086

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.