Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại thường niên giữa Nhà trường với sinh viên hệ vừa làm vừa học

125
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KHOA ĐTTT&PTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08 /TB – ĐTTT&PTNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội nghị đối thoại thường niên giữa Nhà trường với sinh viên

hệ VLVH

Thực hiện Công tác năm học 2022 – 2023, Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp thông báo tới lớp trưởng, lớp phó và đại diện các lớp hệ VLVH về Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm học 2022 – 2023, cụ thể sau đây:

  1. Triệu tập lớp trưởng, lớp phó và đại diện các lớp hệ VLVH các lớp tham dự Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm học 2022 – 2023
    1. Thời gian, địa điểm: 17h30 – 20h00, thứ Tư, ngày 29/03/2023
    2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Viện Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC
    3. Đối tượng sinh viên triệu tập: Toàn bộ cán bộ lớp (Lớp trưởng/Lớp phó) hệ VLVH; đại diện các lớp VLVH (5 sinh viên/ lớp)
    4. Nội dung chương trình đối thoại:

– Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của sinh viên hệ VLVH nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, giảng dạy và đào tạo của Nhà trường;

– Trên cơ sở các ý kiến của sinh viên, Nhà trường có những điều chỉnh, thay đổi phù hợp đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của sinh viên hệ VLVH.

  1. Gửi ý kiến góp ý của sinh viên cho buổi đối thoại

Để buổi đối thoại đạt được chất lượng, hiệu quả, đề nghị toàn bộ sinh viên các lớp hệ VLVH gửi ý kiến về Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp theo đường link: https://forms.gle/pEEGdqdcpthSE58y7  trước 15h00, thứ Hai, ngày 27/02/2023

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

    KHOA ĐTTT&PTNN

 

(đã ký) 

 

     Nguyễn Văn Triệu