Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ Đại học bằng thứ 2 hình thức vừa làm vừa học, hệ Liên thông đại học và Đại học hình thức vừa làm vừa học đợt xét tuyển tháng 4 năm 2021

7047

Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đợt tháng 04 năm 2021:

  • Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ Đại học bằng thứ 2 hình thức VLVH xem tại đây
  • Danh sách thí sinh trúng tuyển Hệ Liên thông đại học và Đại học hình thức VLVH xem tại đây