Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học ban hành kèm Quyết định số 1568/QĐ-ĐHNT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương

453

Chi tiết xem tại đây.