Quy định về bảo lưu và công nhận kết quả học tập trong đào tạo đại học hình thức giáo dục thường xuyên ban hành theo Quyết định số 1125/QĐ-ĐHNT ngày 18/5/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương (2)

851

Chi tiết xem tại đây.