Kế hoạch thực tập giữa khóa dành cho sinh viên đại học hệ ĐTTX đợt 1 năm 2022 tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở 2 TP.HCM

666

Xem chi tiết tại đây.

Danh sách sinh viên thực hiện thực tập giữa khóa xem tại đây.