Home GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Sơ đồ Cơ cấu Tổ chức  2. Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử chính thức của lãnh đạo trong đơn vị STT Nhân sự Chức vụ Điện thoại Email 1 ThS Nguyễn Văn Triệu P.Trưởng Khoa...

TIN MỚI NHẤT