Nhiệm vụ chức năng

  I. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp có chức năng tham...

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Sơ đồ Cơ cấu Tổ chức   2. Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử chính thức của lãnh...

Chức năng và nhiệm vụ

. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao -          Tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ vừa...

Lịch sử hình thành và phát triển

I. Quá trình hình thành và phát triển Trong hơn 30 năm ra đời và phát triển Khoa Đào tạo Tại chức đã tổ chức...