Home GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Nhiệm vụ chức năng

  I. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản...

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Sơ đồ Cơ cấu Tổ chức  2. Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử chính thức của lãnh đạo trong đơn vị STT Nhân sự Chức vụ Điện thoại Email 1 ThS Nguyễn Văn Triệu P.Trưởng Khoa...

Chức năng và nhiệm vụ

. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao -          Tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ vừa làm vừa học theo các quy định hiện hành của...

Lịch sử hình thành và phát triển

I. Quá trình hình thành và phát triển Trong hơn 30 năm ra đời và phát triển Khoa Đào tạo Tại chức đã tổ chức đào tạo 10 khóa kỹ sư ngoài ngành, 2 lớp...

TIN MỚI NHẤT