Home TỐT NGHIỆP

TỐT NGHIỆP

Sổ gốc cấp bằng cử nhân năm 2021

Sổ gốc cấp bằng cử nhân năm 2021 xem tại đây

Sổ cấp bằng năm 2020

Sổ gốc cấp bằng cử nhân năm 2020 xem tại đây

Danh sách cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ năm 2021 đến năm 2022

Danh sách cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ năm 2021 đến năm 2022 xem tại đây.

Hướng dẫn thủ tục nhận bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hình...

Hướng dẫn thủ tục nhận bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hình thức vừa làm vừa học

Kế hoạch thực tập giữa khóa dành cho sinh viên đại học hệ đào...

Xem chi tiết tại đây. Danh sách sinh viên hệ ĐTTX thực hiện thực tập giữa khóa đợt 3 năm 2021 xem tại đây.

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ...

Xem chi tiết tại đây. Danh sách sinh viên hệ ĐTTX đăng kí thực hiện HPTN đợt 1 tháng 11/2021 xem tại đây.

TIN MỚI NHẤT