Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp cho sinh viên ĐH hệ đào...

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo từ...

THÔNG BÁO LỊCH PHÁT BẰNG CHO SINH VIÊN HÌNH THỨC VLVH VÀ ĐTTX TỐT...

Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hình thức...

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp cho sinh...

- Căn cứ quy định về đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ tại...

DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP HÌNH THỨC VLVH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP...

– Danh sách sinh viên đại học các khóa hình thức VLVH được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định Số 302/QĐ-ĐHNT ngày 29...

THÔNG BÁO LỊCH PHÁT BẰNG BỔ SUNG CHO ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP HÌNH THỨC...

Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên đại học...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT BẰNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA...

Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp  cho sinh viên đại học hình thức...