Các chương trình đào tạo áp dụng cho sinh viên trúng tuyển từ năm 2022

Danh mục các chương trình đào tạo áp dụng cho sinh viên trúng tuyển từ năm 2022. STT NGÀNH MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH Năm ban hành LINK 1 Kinh tế 7310101 Kinh tế đối ngoại 2021 Xem tại đây   2 Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh quốc tế 2021 Xem tại đây   3 Kinh tế quốc tế 7310106 Kinh tế quốc tế 2021 Xem tại...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH & LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC...

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN ĐỢT II NĂM 2022: *** Thí sinh tải Phiếu đăng ký dự tuyển và xem Hướng dẫn nộp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH & LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Số: 219/TB-ĐHNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Đại học VLVH & Liên thông Đại học hình thức...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯ­­ỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI TH­­ƯƠNG   Số:  545 /TB-ĐHNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do...

Thông báo tuyển sinh Đại học & đại học liên thông từ cao đẳng...

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯ­­ỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI TH­­ƯƠNG    Số: 124 /TB-ĐHNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do...

TIN TỨC - SỰ KIỆN

ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO LỊCH PHÁT BẰNG BỔ SUNG CHO ĐỢT XÉT TỐT...

Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên đại học...

TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO LỊCH PHÁT BẰNG BỔ SUNG CHO ĐỢT XÉT TỐT...

Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên đại học...

ĐÀO TẠO