Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển có điều kiện đại học hình thức VLVH và Liên thông đại học hình thức VLVH đợt 1 năm 2024

Căn cứ kết quả xét tuyển ngày 19/6/2024 của Hội đồng tuyển sinh Đại học hình thức VLVH và liên thông Đại học hình thức VLVH đợt 1 năm 2024; Trường Đại học Ngoại thương thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học...

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển có điều kiện đại học hình...

Căn cứ kết quả xét tuyển ngày 19/6/2024 của Hội đồng tuyển sinh Đại học hình thức VLVH và liên thông Đại học hình...

THÔNG BÁO LỊCH PHỎNG VẤN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH...

Căn cứ Thông báo số 189/TB-ĐHNT ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về thông báo tuyển...

Trang thông tin tuyển sinh chính thức hệ Vừa làm vừa học – Trường...

Trường Đại học Ngoại thương thông báo trang thông tin tuyển sinh chính thức các chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học,...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH & LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC...

  HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN ĐỢT I NĂM 2024: *** Thí sinh tải Phiếu đăng ký dự tuyển và xem Hướng dẫn nộp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH & LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC...

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN ĐỢT II NĂM 2022: *** Thí sinh tải Phiếu đăng ký dự tuyển và xem Hướng dẫn nộp...

TIN TỨC - SỰ KIỆN

ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO LỊCH PHỎNG VẤN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC...

Căn cứ Thông báo số 189/TB-ĐHNT ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về thông báo tuyển...

TỐT NGHIỆP

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp cho sinh viên...

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo từ...

ĐÀO TẠO