KẾ HOẠCH THỰC TẬP GIỮA KHÓA DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA ĐỢT 2 NĂM 2023 TẠI TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI VÀ CƠ...

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch thực tập giữa khóa dành cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa đợt 2 năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH & LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC...

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN ĐỢT II NĂM 2022: *** Thí sinh tải Phiếu đăng ký dự tuyển và xem Hướng dẫn nộp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH & LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Số: 219/TB-ĐHNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Đại học VLVH & Liên thông Đại học hình thức...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯ­­ỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI TH­­ƯƠNG   Số:  545 /TB-ĐHNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do...

Thông báo tuyển sinh Đại học & đại học liên thông từ cao đẳng...

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯ­­ỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI TH­­ƯƠNG    Số: 124 /TB-ĐHNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do...

TIN TỨC - SỰ KIỆN

ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO

Thông báo về việc thay đổi cổng thông tin hệ thống...

Căn cứ Quyết định số 3188/QĐ-ĐHNT ngày 21/12/2021 của Hiệu trưởng về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của...

TỐT NGHIỆP

ĐÀO TẠO