TIN TIÊU ĐIỂM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM ĐỢT 3...

Link đăng ký: https://forms.gle/m5A7kUAB5WWDUimu6  Chi tiết thông báo xem dưới đây: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG  Số:     456  /TB-ĐHNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2023   THÔNG BÁO Về...

TUYỂN SINH

TIN TỨC - SỰ KIỆN

ĐÀO TẠO

KẾT NỐI

2,733FansLike

THÔNG BÁO

TỐT NGHIỆP

ĐÀO TẠO