Home GIỚI THIỆU Nhiệm vụ và chức năng

Nhiệm vụ và chức năng

Nhiệm vụ chức năng

  I. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản...

TIN MỚI NHẤT