Home Đào tạo trực tuyến

Đào tạo trực tuyến

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA ĐƯỢC CÔNG...

– Danh sách sinh viên Đại học hình thức đào tạo từ xa được công nhận tốt nghiệp đợt III tháng 12 năm 2022 xem tại đây. – Đề nghị Giáo viên chủ nhiệm và...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA ĐƯỢC CÔNG...

– Danh sách sinh viên Đại học hình thức đào tạo từ xa được công nhận tốt nghiệp đợt II tháng 8 năm 2022 xem tại đây. – Đề nghị Giáo viên chủ nhiệm và...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA ĐƯỢC CÔNG...

– Danh sách sinh viên Đại học hình thức đào tạo từ xa được công nhận tốt nghiệp đợt I  năm 2022 xem tại đây. – Đề nghị Giáo viên chủ nhiệm và các sinh...

Kế hoạch thực tập giữa khóa dành cho sinh viên đại học hệ ĐTTX...

Xem chi tiết tại đây. Danh sách sinh viên thực hiện thực tập giữa khóa xem tại đây.

Kế hoạch thực tập giữa khóa dành cho sinh viên đại học hệ đào...

Xem chi tiết tại đây. Danh sách sinh viên hệ ĐTTX thực hiện thực tập giữa khóa đợt 3 năm 2021 xem tại đây.

TIN MỚI NHẤT