Home Đào tạo ngắn hạn

Đào tạo ngắn hạn

Thông báo Về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh...

****Học viên vui lòng đăng kí tại đây: https://forms.gle/eFH9ktYMXyC2aj4GA Chi tiết thông báo xem dưới đây: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Số: 31/ TB-ĐHNT Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập...

TIN MỚI NHẤT