THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

691

1. Thời gian: Bắt đầu từ thứ hai ngày 05 tháng 08 năm 2019

2. Giờ học: Từ 18h00 đến 21h00 (học 4 tiết/buổi)

3. Lịch học:

Xem tại đây ( Update ngày 04 tháng 11 năm 2019 , thay đổi lịch học các lớp CN17 TATM)