THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG THỨ HAI HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2021

5956

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯ­­ỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI TH­­ƯƠNG

Số: 125/TB-ĐHNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  05 tháng  02  năm 2021

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG THỨ HAI NĂM 2021 

Trường Đại học Ngoại thương thông báo tuyển sinh Đại học Bằng thứ hai, hình thức vừa làm vừa học như sau:

  1. Đối tượng dự tuyển

– Công dân Việt Nam có đủ sức khoẻ, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Người đã có bằng tốt nghiệp đại học ở trong hoặc ngoài nước (dưới các hình thức Chính quy, VLVH, Từ xa, Liên thông), thí sinh có bằng nước ngoài phải có “Công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp” do Cục Quản lý chất lượng (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cũ) – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp;

Sinh viên các trường đại học tại Việt Nam, muốn dự tuyển học song song hai chương trình, đã hoàn thành ít nhất một học kỳ ở trường thứ nhất, xếp loại học lực (điểm trung bình trung học tập) từ trung bình trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

  1. Các ngành đào tạo

– Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.

– Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế.

– Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán.

– Ngành Luật, chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế.

– Ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế quốc tế.

– Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại.

  1. Hình thức tuyển sinh: XÉT TUYỂN HỒ SƠ.
  2. Hình thức, thời gian và văn bằng đào tạo

* Hình thức đào tạo: đào tạo theo tín chỉ.

* Thời gian đào tạo: 2,5-3 năm, học liên tục, từ 3 đến 5 buổi tối/ có thể kết hợp học vào thứ 7, chủ nhật (có nghỉ hè và nghỉ Tết).

* Văn bằng đào tạo: Đại học bằng thứ hai, hình thức VLVH hoặc Đại học, hình thức VLVH (nếu không xuất trình được bằng đại học thứ nhất).

  1. Học phí

Theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho từng năm học.

  1. Hồ sơ và thời gian xét tuyển:

Hồ sơ gồm:

– Phiếu tuyển sinh theo mẫu (có trong hồ sơ tuyển sinh) có dán ảnh (phải có đóng dấu giáp lai giữa ảnh và phiếu tuyển sinh). Phiếu tuyển sinh phải được cơ quan, đơn vị đủ tư cách pháp lý xác nhận gồm: Chủ tịch UBND Phường/Xã hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý ký tên và đóng dấu, ); 02 ảnh (4×6) có ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau; Bản sao giấy khai sinh.

– Đối với các thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học: Bản sao bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất và bảng điểm (có công chứng hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu);

– Đối với các thí sinh đang là sinh viên các trường đại học: Giấy chứng nhận sinh viên và bảng điểm tính đến thời điểm nộp hồ sơ (có công chứng hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu).

-Thí sinh có bằng nước ngoài phải có “Công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp” do Cục Quản lý chất lượng (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cũ) – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp;

7. Thời gian xét tuyển: dự kiến tháng 4, 8, 12/2021

8. Lệ phí xét tuyển: 100.000 VND một hồ sơ.

9. Phát hành và nhận hồ sơ:

*Nhà trường chỉ nhân hồ sơ tại: Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp, Trường Đại học Ngoại thương, Phòng 206, Nhà A, Số 91 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: (024)22001086;

Website: http://khoadaotaotructuyen.ftu.edu.vn.

Fanpage: Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp – FTU.

Facebook: Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp – FTU.

*Thí sinh lưu ý: Thí sinh đã nộp hồ sơ, vào khoảng thời gian nhập học dự kiến truy cập website http://khoadaotaotructuyen.ftu.edu.vn để biết mọi thông tin về Danh sách trúng tuyển, Lịch nhập học, Lịch khai giảng, Lịch học… Nhà trường không gửi những thông tin trên qua đường bưu điện để tránh trường hợp thất lạc trong quá trình chuyển phát thư.

Nơi nhận:

-Các cơ quan, đơn vị, người học;

– Hiệu trưởng (để báo cáo);

– Các PHT (để biết);

– Lưu: VT, Khoa ĐTTT&PTNN

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 PGS, TS Đào Ngọc Tiến