Quy định về đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương ban hành kèm theo Quyết định số 1617/2010/QĐ-ĐHNT-ĐTTC ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương

820

Chi tiết xem tại đây