CƠ CẤU TỔ CHỨC

1463

1. Sơ đồ Cơ cấu Tổ chức

 2. Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử chính thức của lãnh đạo trong đơn vị

STT Nhân sự Chức vụ Điện thoại Email
1 ThS Nguyễn Văn Triệu P.Trưởng Khoa phụ trách Khoa (024) 22001086 nguyenvantrieu@ftu.edu.vn

STT Nhân sự Chức vụ Điện thoại Email
2 TS Nguyễn Thị Khánh Trinh P.Trưởng Khoa (024) 22001086 khanhtrinh@ftu.edu.vn

 

3. Danh sách cán bộ Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp

STT Nhân sự Chức vụ Điện thoại Email
1 ThS Nguyễn Văn Triệu P.Trưởng Khoa phụ trách Khoa (024) 22001086 nguyenvantrieu@ftu.edu.vn
2 TS Nguyễn Thị Khánh Trinh P.Trưởng Khoa (024) 22001086 khanhtrinh@ftu.edu.vn
3 ThS Mai Ngọc Duy Chuyên viên (024) 22001086 ngocduy@ftu.edu.vn
4 ThS Trịnh Thị Thu Phương Chuyên viên (024) 22001086 phuongttt@ftu.edu.vn
5 ThS Nguyễn Tất Thắng Chuyên viên (024) 22001086 thangnt@ftu.edu.vn
6 ThS Nguyễn Thị Thúy Chuyên viên (024) 22001086 thuynt@ftu.edu.vn
7 ThS Âu Thị Ánh Tuyết Chuyên viên (024) 22001086 tuyetauanh@ftu.edu.vn
8 ThS Hoàng Thị Thanh Chuyên viên (024) 22001086 hoangthanh@ftu.edu.vn
9 Nguyễn Khánh Ly Chuyên viên (024) 22001086 lynguyen@ftu.edu.vn
10 Dương Anh Nga Chuyên viên (024) 22001086
11 Cao Thị Thu Hiền Chuyên viên (024) 22001086
12 Phí Vân Phương Chuyên viên (024) 22001086 phuongpv@ftu.edu.vn

 

3.1. Danh sách các lớp Văn bằng 2 & Vừa làm vừa học và Giáo viên chủ nhiệm

Sinh viên các lớp có nhu cầu về Bảng điểm (đối với các lớp đã tốt nghiệp), tư vấn về học tập xem danh sách các lớp và liên hệ Giáo viên chủ nhiệm.

3.2. Thông tin liên hệ:

Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp (Faculty of Cyber Education and Professional Development), Tầng 2 Nhà A,Trường Đại học Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Website: http://khoadaotaotructuyen.ftu.edu.vn; http://www.ftu.edu.vn

Điện thoại: (024) 22001086; Email: khoadaotaotructuyen@ftu.edu.vn