CƠ CẤU TỔ CHỨC

1542

1. Sơ đồ Cơ cấu Tổ chức

 

2. Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử chính thức của lãnh đạo trong đơn vị

STT Nhân sự Chức vụ Điện thoại Email
1 TS Đào Thị Hồng Hạnh P.Trưởng Khoa phụ trách Khoa (84-24) 3259 5158 hanhdth@ftu.edu.vn

 

3. Danh sách cán bộ Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp

STT Nhân sự Chức vụ Điện thoại Email
1 TS Đào Thị Hồng Hạnh P.Trưởng Khoa phụ trách Khoa (84-24) 3259 5158 hanhdth@ftu.edu.vn
2 ThS Mai Ngọc Duy Chuyên viên (84-24) 3259 5158 ngocduy@ftu.edu.vn
3 Trịnh Thị Thu Phương Chuyên viên (84-24) 3259 5158 phuongttt@ftu.edu.vn
4 ThS Nguyễn Tất Thắng Chuyên viên (84-24) 3259 5158 thangnt@ftu.edu.vn
5 ThS Nguyễn Thị Thúy Chuyên viên chính (84-24) 3259 5158 thuynt@ftu.edu.vn
6 ThS Âu Thị Ánh Tuyết Chuyên viên chính (84-24) 3259 5158 tuyetauanh@ftu.edu.vn
7 ThS Hoàng Thị Thanh Chuyên viên (84-24) 3259 5158 hoangthanh@ftu.edu.vn
8 ThS Nguyễn Khánh Ly Chuyên viên (84-24) 3259 5158 lynguyen@ftu.edu.vn
9 Dương Anh Nga Chuyên viên (84-24) 3259 5158
10 ThS Cao Thị Thu Hiền Chuyên viên (84-24) 3259 5158
11 ThS Phí Vân Phương Chuyên viên (84-24) 3259 5158 phuongpv@ftu.edu.vn

 

3.1. Danh sách các lớp Văn bằng 2 & Vừa làm vừa học 

Sinh viên các lớp có nhu cầu về Bảng điểm (đối với các lớp đã tốt nghiệp), tư vấn về học tập xem danh sách các lớp vui lòng liên hệ Giáo viên chủ nhiệm.

3.2. Thông tin liên hệ:

Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp (Faculty of Cyber Education and Professional Development), Phòng A206, Tầng 2 Nhà A,Trường Đại học Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Website: http://khoadaotaotructuyen.ftu.edu.vn; http://www.ftu.edu.vn

Điện thoại (zalo): 0916501966 ; Email: daotaotructuyen@ftu.edu.vn