Mẫu đơn xin chuyển điểm

Đơn xin chuyển điểm (Mẫu tải tại đây). Sinh viên điền đầy đủ thông tin và các môn chuyển điểm theo Mẫu, nộp lại cho...

Hướng dẫn thủ tục nhận bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hình...

Hướng dẫn thủ tục nhận bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hình thức vừa làm vừa học