Kế hoạch thực tập giữa khoá dành cho sinh viên đại học hệ ĐTTX đợt 2 tháng 9/2021 tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở 2 TP.HCM

882

Xem chi tiết tại đây.

Danh sách sinh viên hệ ĐTTX thực hiện thực tập giữa khóa đợt 2 tháng 9/2021 xem tại đây.