KẾ HOẠCH THỰC TẬP GIỮA KHÓA DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA ĐỢT 2 NĂM 2023 TẠI TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI VÀ CƠ SỞ 2 TP HỒ CHÍ MINH

178

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch thực tập giữa khóa dành cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa đợt 2 năm 2023