Thông báo Lịch học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 (2)

492

Khoa Đào tạo Tại chức thông báo Lịch học kỳ 1 Năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ thứ hai ngày 06 tháng 8 năm 2018

2. Giờ học: Từ 18h00 đến 21h00 (học 4 tiết/buổi)

3. Lịch học:

– Cập nhật ngày 26/11/2018 xem tại đây (Lich hoc thay doi lop CN 4A LTMQT va lop TC 36A KTDN, TC 12A QTKD, LT 2A QTKD)

– Cập nhật ngày 29/10/2018 xem tại đây (bổ sung lịch học học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học của các lớp CN25A KTĐN và CN11A QTKD; bổ sung lịch học của các lớp trúng tuyển đợt tháng 10/2018)

– Cập nhật ngày 11/9/2018 xem tại đây (điều chỉnh: phòng học môn Giao dịch TMQT của các lớp CN17 TATM và TC11A QTKD và lịch học Tiếng Anh 5 các lớp TC36A KTĐN, TC12A QTKD; bổ sung lịch học môn Logic học và Phương pháp học tập nghiên cứu khoa học của lớp CN15 TATM)

– Cập nhật ngày 31/8/2018 xem tại đây (điều chỉnh lịch học của các lớp TC36A KTĐN, TC12A QTKD, LT2A QTKD, học môn Tiếng Anh 5 thay môn Marketing quốc tế)

– Cập nhật ngày 06/8/2018 xem tại đây. (bổ sung lịch học các môn tự chọn của lớp CN1 Luật TMQT, điều chỉnh lịch học của các lớp ngành Kế toán – Kiểm toán)

 – Cập nhật ngày 31/7/2018 xem tại đây. (điều chỉnh lịch học của lớp CN15TATM 1-2-3)

– Cập nhật ngày 24/7/2018 xem tại đây.