THÔNG BÁO LỊCH PHÁT BẰNG BỔ SUNG CHO ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP HÌNH THỨC...

Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên đại học...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT BẰNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA...

Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp  cho sinh viên đại học hình thức...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA ĐTTT&PTNN Số: 39 /TB-ĐTTT&PTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày...

Thông báo về việc tổ chức buổi ngoại khóa cho sinh viên về Đầu...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA ĐTTT&PTNN Số:  35 /TB - K.ĐTTT&PTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà...

Thông báo về việc thay đổi cổng thông tin hệ thống quản lý giảng...

Căn cứ Quyết định số 3188/QĐ-ĐHNT ngày 21/12/2021 của Hiệu trưởng về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của...

Thông báo về việc xuất hiện một số website đăng tải thông tin giả...

Hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật trên không gian mạng diễn ra ngày càng tinh vi, thể hiện dưới nhiều hình thức...