Thông báo tổ chức thi Tốt nghiệp cho sinh viên hệ VLVH đợt tháng 3/2018

417

 Khoa Đào tạo Tại chức – Trường Đại học Ngoại thương thông báo Lịch thi tốt nghiệp cho các lớp học theo niên chế (từ khóa 29 trở về trước) đợt tháng 3/2018, cụ thể:

SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI xem tại đây (lưu ý: file bao gồm nhiều sheet, sinh viên thi môn nào vào sheet của môn đó để xem)

Đối tượng: Sinh viên hệ VLVH đã hoàn thành tất cả các môn học (học theo niên chế, điểm các môn không dưới 5) & sinh viên thi lại môn tốt nghiệp

Thời hạn đăng ký: trước ngày 09/3/2018 (đăng ký với Giáo viên chủ nhiệm)

Lịch giải đáp thắc mắc thi tốt nghiệp: 18h30 thứ sáu ngày 16/03/2018 (cụ thể xem tại đây: đang cập nhật)

THỜI GIAN THI:  Dự kiến Chủ nhật ngày 25/3/2018, cụ thể:

THI PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH (90 PHÚT)

+ 07 giờ 00 phút: Thí sinh có mặt tại phòng thi

+ 07 giờ 15 phút: Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi

+ 07 giờ 30 phút: Bắt đầu làm bài

+ 09 giờ 00 phút: Thu bài

THI PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN NGÀNH (90 PHÚT)

+ 9 giờ 25 phút: Phát đề thi

+ 9 giờ 30 phút: Bắt đầu làm bài

+ 11 giờ 00 phút: Thu bài

SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI xem tại đây (lưu ý: file bao gồm nhiều sheet, sinh viên thi môn nào vào sheet của môn đó để xem)

1. Không mang điện thoại, tài liệu vào khu vực thi

2. Trang phục nghiêm chỉnh

3. Mang theo thẻ sinh viên để tham dự kỳ thi (không có thẻ sinh viên không được vào thi).