THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỊCH TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI SINH VIÊN HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

64

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KHOA ĐTTT&PTNN

Số:  30 /TB – ĐTTT&PTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

V/v Lịch tiếp và làm việc với sinh viên hệ vừa làm vừa học

Căn cứ vào lịch học các lớp Vừa làm vừa học;

Trên cơ sở ý kiến và đề xuất của sinh viên hệ Vừa làm vừa học,

Trường Đại học Ngoại thương thông báo lịch tiếp và làm việc với sinh viên hệ Vừa làm vừa học như sau:

Sinh viên có các vấn đề cần hỗ trợ, giải quyết các thủ tục giấy tờ đề nghị liên hệ trước với giáo viên chủ nhiệm trong giờ hành chính.

Mọi vấn đề phát sinh khác cần hỗ trợ, sinh viên làm việc với Thầy/Cô Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp theo lịch sau:

  • Thời gian: Thứ 3, Thứ 4 hàng tuần

Chiều: 14h00 – 16h30

Tối: 17h30 – 20h00

  • Địa điểm: Khoa Đào tạo Trực tuyến & Phát triển Nghề nghiệp, Phòng A206, Nhà A, Trường Đại học Ngoại thương, số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Trân trọng thông báo.

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

KHOA ĐTTT&PTNN

 

(đã ký)

 

Nguyễn Văn Triệu