Thông báo về việc thay đổi cổng thông tin hệ thống quản lý giảng dạy và học tập theo tín chỉ hình thức vừa làm vừa học và hình thức đào tạo từ xa

523

Căn cứ Quyết định số 3188/QĐ-ĐHNT ngày 21/12/2021 của Hiệu trưởng về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Ngoại thương;

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý học tập và giảng dạy theo tín chỉ;

Trường Đại học Ngoại thương thông báo về việc thay đổi cổng thông tin hệ thống quản lý giảng dạy và học tập theo tín chỉ hình thức vừa làm vừa học và hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

  • Từ ngày 05/09/2023, toàn bộ giảng viên, người học hình thức vừa làm vừa học, hình thức đào tạo từ xa truy cập địa chỉ hệ thống quản lý giảng dạy và học tập theo tín chỉ theo địa chỉ mới: http://ftugate.ftu.edu.vn/#/.
  • Hướng dẫn đăng nhập (đính kèm thông báo). Xem chi tiết tại đây.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 024-22001086 hoặc 0916501966.

Trân trọng thông báo./.