VỀ VIỆC HỌC TẬP TRUNG CỦA SINH VIÊN, HỌC VIÊN HỆ VLVH

1911

Căn cứ thực tế diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19, Tập thể lãnh đạo trường ĐHNT đã quyết định:

Sinh viên, học viên các loại hình/ bậc đào tạo tại Trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở 2- thành phố Hồ Chí Minh, Cơ sở Quảng Ninh học Tập trung từ ngày 07/09/2020

Các hoạt động giảng dạy vẫn tiếp tục triển khai theo thời khóa biểu đã xây dựng dưới hình thức trực tuyến đến hết ngày 06/09/2020 (theo hướng dẫn tại Thông báo 380/TB-ĐHNT ngày 07/08/2020 của nhà trường).

Trên cơ sở các qui định phòng dịch tại địa phương và thực tế khối lượng giảng dạy, các Phòng/Viện/Khoa/Trung tâm và cơ sở sẽ xây dựng tiến độ học tập cho các loại hình/ bậc đào tạo, các học phần cụ thể, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng mức nguy cơ tại địa phương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 và 19/CT-TTg ngày 24/04/2020.

Đối với các sinh viên đến từ/đi qua vùng dịch, cần thực hiện các hướng dẫn cụ thể của bộ phận y tế tại các cơ sở trước khi tham gia học tập trung tại trường.

CHÚC CÁC BẠN SINH VIÊN SỨC KHỎE, BÌNH AN VÀ AN TOÀN!