DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP HỆ VLVH; BẰNG ĐH THỨ 2 ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2018

544

– Danh sách sinh viên tại Cơ sở Hà Nội được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định Số 3161/QĐ-ĐHNT-ĐTTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương xem tại đây

– Đề nghị Giáo viên chủ nhiệm và các sinh viên có liên quan kiểm tra thông tin trước khi in bằng;

– Các trường hợp có sai sót về thông tin (họ tên, ngày sinh, giới tính…) yêu cầu báo ngay cho Giáo viên Chủ nhiệm chậm nhất vào ngày 02/02/2019 (Khoa ĐTTC không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp không báo lại);

– Những sinh viên có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đến gặp Giáo viên chủ nhiệm vào thứ 3 và thứ 5 từ ngày 22/01/2019 (trong giờ hành chính).

– Sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí không được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp và Bằng tốt nghiệp.