DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP HỆ VLVH; BẰNG ĐH THỨ 2 ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 3 NĂM 2019

687

– Danh sách sinh viên tại Hà Nội được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định Số 488/QĐ-ĐHNT-ĐTTC ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương: xem tại đây

– Danh sách sinh viên tại Cơ sở 2 Tp.HCM được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định Số 487/QĐ-ĐHNT-ĐTTC ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương: xem tại đây.

– Đề nghị Giáo viên chủ nhiệm và các sinh viên có liên quan kiểm tra thông tin trước khi in bằng;

– Các trường hợp có sai sót về thông tin (họ tên, ngày sinh, giới tính…) yêu cầu báo ngay cho Giáo viên Chủ nhiệm chậm nhất vào ngày 29/03/2019 (Khoa ĐTTC không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp không báo lại);

– Những sinh viên có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đến gặp Giáo viên chủ nhiệm vào thứ 3 và thứ 5 từ ngày 07/03/2019 (trong giờ hành chính).

– Sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí không được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp và Bằng tốt nghiệp.