Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp cho sinh viên ĐH hệ đào tạo từ xa đợt 1 năm 2024

302

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 1568/QĐ-ĐHNT ngày 20/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc ban hành Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học theo mô hình tiên tiến tại Trường Đại học Ngoại thương;

Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-ĐHNT/KHTC ngày 08/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc quy định mức học phí chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học theo mô hình tiên tiến năm học 2018-2019;

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024;

Trường Đại học Ngoại thương thông báo Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp (HPTN) cho sinh viên (SV) đại học hình thức đào tạo từ xa (ĐTTX) tại Trụ sở chính Hà Nội và tại Cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh (CS2 TP.HCM) đợt 1 năm 2024 như sau:

  1. Đối tượng thực hiện:

Sinh viên thực hiện HPTN phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

  • Không đang trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên;
  • Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
  • Đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính;
  • Đã tích lũy học phần Thực tập giữa khóa;
  • Nợ không quá 3 tín chỉ của chương trình đào tạo (không bao gồm 9 tín chỉ của HPTN); SV các khóa nếu đủ điều kiện thực hiện HPTN sẽ phải đăng ký thực hiện HPTN thông qua hệ thống hỗ trợ https://eprofile.ftu.edu.vn (theo hướng dẫn của Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp).
  1. Hình thức và thời gian thực hiện HPTN:

Căn cứ vào điểm trung bình chung học tập, sinh viên thực hiện HPTN theo một trong hai hình thức sau:

STT Hình thức Thời lượng Nội dung Đối tượng

(theo thang điểm 10)

Thời gian thực hiện Ghi chú
 

 

1.

 

 

Khóa luận

tốt nghiệp (KLTN)

 

 

9TC

 

 

Làm khóa luận tốt nghiệp

Điểm trung bình chung học tập từ 6,5 trở lên và đã hoàn thành toàn bộ chương trình đào tạo  

13 tuần

(26/5/2024 đến 25/8/2024)

Nộp KLTN theo thông báo của Khoa Quản trị kinh doanh (QTKD)

 

2. Thực tập tốt nghiệp

(TTTN)

 

 

3TC

Học bổ sung học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học – Điểm trung bình chung học tập dưới 6,5

– Điểm trung bình chung học tập từ 6,5 điểm trở lên nhưng không muốn thực hiện viết KLTN hoặc còn nợ <=3 tín chỉ của chương trình đào tạo

9 tuần

(19/5/2024 đến 28/7/2024)

Học và thi theo thời khóa biểu
 

 

6TC

Thực tập, viết thu hoạch thực tập 10 tuần

(26/5/2024 đến 04/8/2024)

Nộp báo cáo TTTN theo thông báo của Khoa QTKD

 

  1. Kế hoạch thực hiện HPTN:

Đối với sinh viên:

STT Thời gian thực hiện Nội dung công việc Ghi chú
1. Trước 05/5/2024 – Sinh viên đăng ký thực hiện HPTN thông qua hệ thống hỗ trợ https://eprofile.ftu.edu.vn (theo hướng dẫn của Khoa ĐTTT&PTNN) – Yêu cầu toàn bộ SV đủ điều kiện thực hiện HPTN và có nguyện vọng phải đăng ký qua hệ thống hỗ trợ

– SV không đăng ký coi như không có nguyện vọng thực hiện HPTN

2. Trước 12/5/2024 – SV đủ điều kiện làm KLTN nhưng muốn chuyển làm TTTN phải làm đơn xin thay đổi hình thức thực hiện HPTN – Mọi thắc mắc liên hệ Khoa ĐTTT&PTNN để giải quyết
 

3.

8h00 ngày 19/5/2024 – SV chính thức đủ điều kiện thực hiện HPTN tham gia đầy đủ buổi phổ biến nội dung – Theo hình thức trực tuyến
4. Trước 26/5/2024 – Hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí

– SV làm KLTN liên hệ GVHD xin ý kiến và thống nhất tên đề tài KLTN, cập nhật chính xác tên đề tài vào hệ thống hỗ trợ để GVHD duyệt.

– SV đi TTTN liên hệ thực tập tại các cơ quan có liên quan đến chuyên ngành đã học (ưu tiên cơ quan nơi sinh viên đang công tác), đăng ký tên báo cáo TTTN, đơn vị TTTN lên hệ thống hỗ trợ để GVHD duyệt.

– SV nợ học phí sẽ không được thực hiện HPTN

– Kê khai thông tin qua Hệ thống hỗ trợ thực hiện HPTN tại địa chỉ: https://eprofile.ftu.edu.vn

 

5.

Từ 19/5/2024 đến 28/7/2024 – SV làm TTTN học học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học trên hệ thống học trực tuyến.  
6. Từ 26/5/2024 đến 04/8/2024 – SV đi TTTN và làm Báo cáo thu hoạch TTTN dưới sự hướng dẫn của GVHD và người hướng dẫn tại đơn vị thực tập – Bắt buộc phải kê khai các thông tin về đơn vị thực tập tại Hệ thống hỗ trợ

– Nộp Báo cáo thu hoạch TTTN theo thông báo của Khoa QTKD

 

 

 

7.

 

 

Từ 26/5/2024 đến 25/8/2024

– SV làm KLTN dưới sự hướng dẫn của GVHD.

– SV có trách nhiệm thường xuyên liên hệ với GVHD để báo cáo tiến độ cũng như xin ý kiến, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.

– Chỉnh sửa, tra soát và nộp bài trước ngày 8/9/2024.

– SV phải nộp toàn văn KLTN cho GVHD để xin ý kiến, chỉnh sửa trước khi hết thời gian làm KLTN và nộp bài.

– Tra soát đạo văn theo hướng dẫn của Thư viện.

– Nộp KLTN theo lịch của Khoa QTKD.

 

 Căn cứ vào kế hoạch trên đây, Nhà trường yêu cầu:

Sinh viên có tên trong danh sách thực hiện học phần tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 tại Trụ sở chính Hà Nội và tại CS2 TP.HCM thực hiện theo đúng kế hoạch để hoàn thành học phần tốt nghiệp.