Mẫu đơn xin học ghép – học lại

Chi tiết xem tại đây.

Mẫu Bảo lưu kết quả học tập

Mẫu Bảo lưu kết quả học tập (Mẫu tải tại đây)· Để bảo lưu kết quả học tập, đề nghị sinh viên xin xác nhận...

Mẫu đơn xin chuyển điểm

Đơn xin chuyển điểm (Mẫu tải tại đây). Sinh viên điền đầy đủ thông tin và các môn chuyển điểm theo Mẫu, nộp lại cho...

Mẫu danh sách đăng ký thi lại

Trước khi làm thủ tục học lại, sinh viên phải tìm được lớp học môn học lại theo Lịch của Khoa Đào tạo Tại...