DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT I NĂM 2022

97

– Danh sách sinh viên Đại học hình thức đào tạo từ xa được công nhận tốt nghiệp đợt I  năm 2022 xem tại đây.

– Đề nghị Giáo viên chủ nhiệm và các sinh viên có liên quan kiểm tra thông tin trước khi in bằng;

– Các trường hợp có sai sót về thông tin (họ tên, ngày sinh, giới tính…) yêu cầu báo ngay cho Giáo viên Chủ nhiệm (Khoa Đào tạo trực tuyến và phát triển nghề nghiệp không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp không báo lại);

– Sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí không được cấp Bằng tốt nghiệp.