Thông báo Lịch phát Bằng tốt nghiệp cho sinh viên hình thức ĐTTX được...

Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hình thức...

Hướng dẫn thủ tục nhận bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hình...

Hướng dẫn thủ tục nhận bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hình thức vừa làm vừa học

Mẫu đơn xin học ghép – học lại

Chi tiết xem tại đây.

Mẫu Bảo lưu kết quả học tập

Mẫu Bảo lưu kết quả học tập (Mẫu tải tại đây)· Để bảo lưu kết quả học tập, đề nghị sinh viên xin xác nhận...

Mẫu đơn xin chuyển điểm

Đơn xin chuyển điểm (Mẫu tải tại đây). Sinh viên điền đầy đủ thông tin và các môn chuyển điểm theo Mẫu, nộp lại cho...