Các Biểu mẫu

Hướng dẫn thủ tục nhận bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hình...

Hướng dẫn thủ tục nhận bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hình thức vừa làm vừa học

Mẫu Bảo lưu kết quả học tập

Mẫu Bảo lưu kết quả học tập (Mẫu tải tại đây)· Để bảo lưu kết quả học tập, đề nghị sinh viên xin xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương vào đơn...

Mẫu đơn xin chuyển điểm

Đơn xin chuyển điểm (Mẫu tải tại đây). Sinh viên điền đầy đủ thông tin và các môn chuyển điểm theo Mẫu, nộp lại cho Giáo viên Chủ nhiệm cùng Bảng điểm phô tô (có...

Mẫu danh sách đăng ký thi lại

Trước khi làm thủ tục học lại, sinh viên phải tìm được lớp học môn học lại theo Lịch của Khoa Đào tạo Tại chức. Xin chữ ký xác nhận của giáo viên chủ...

TIN MỚI NHẤT