Kế hoạch thực tập giữa khóa dành cho sinh viên đại học hệ đào tạo từ xa đợt 3 năm 2021 tại Trụ sở chính Hà Nội và CS2 TP. HCM

926

Xem chi tiết tại đây.

Danh sách sinh viên hệ ĐTTX thực hiện thực tập giữa khóa đợt 3 năm 2021 xem tại đây.