Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ đào tạo từ xa tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh

1160

Xem chi tiết tại đây.

Danh sách sinh viên hệ ĐTTX đăng kí thực hiện HPTN đợt 1 tháng 11/2021 xem tại đây.