Thông báo Lịch thi lại cho sinh viên Đại học hệ Đào tạo từ xa đợt 1 tháng 5/2021 tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở 2 TP.HCM

722

Lịch thi lại cho sinh viên Đại học hệ Đào tạo từ xa đợt 1 tháng 5/2021 tại Trụ sở chính Hà Nội xem tại đây.

Lịch thi lại cho sinh viên Đại học hệ Đào tạo từ xa đợt 1 tháng 5/2021 tại Cơ sở 2 TPHCM xem tại đây.

Danh sách sinh viên (bao gồm cụ thể giờ thi và phòng thi) xem tại đây.