THÔNG BÁO V/V ĐỔI TÊN KHOA ĐÀO TẠO TẠI CHỨC

390

Khoa Đào tạo Tại chức thông báo theo Quyết định số 789/QĐ-ĐHNT-ĐTTC ngày 10 tháng 04 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, Khoa chính thức đổi tên thành Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp.

Chi tiết xem tại đây