DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP HỆ VLVH; BẰNG ĐH THỨ 2 ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 09 NĂM 2020

1739

– Danh sách sinh viên tại Hà Nội được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định Số 2300/QĐ-ĐHNT và danh sách sinh viên tại cơ sở 2 TPHCM được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định Số 2301/QĐ-ĐHNT ngày 23 tháng 09 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương: xem tại đây

– Đề nghị Giáo viên chủ nhiệm và các sinh viên có liên quan kiểm tra thông tin trước khi in bằng;

– Các trường hợp có sai sót về thông tin (họ tên, ngày sinh, giới tính…) yêu cầu báo ngay cho Giáo viên Chủ nhiệm chậm nhất vào ngày 06/10/2020 (Khoa Đào tạo trực tuyến và phát triển nghề nghiệp không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp không báo lại);

– Sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí không được cấp Bằng tốt nghiệp.