DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA ĐƯỢC CÔNG...

– Danh sách sinh viên Đại học hình thức đào tạo từ xa được công nhận tốt nghiệp đợt I  năm 2022 xem tại...

Kế hoạch thực tập giữa khóa dành cho sinh viên đại học hệ ĐTTX...

Xem chi tiết tại đây. Danh sách sinh viên thực hiện thực tập giữa khóa xem tại đây.