DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT II THÁNG 8 NĂM 2022

974

– Danh sách sinh viên Đại học hình thức đào tạo từ xa được công nhận tốt nghiệp đợt II tháng 8 năm 2022 xem tại đây.

– Đề nghị Giáo viên chủ nhiệm và các sinh viên có liên quan kiểm tra thông tin trước khi in bằng;

– Các trường hợp có sai sót về thông tin (họ tên, ngày sinh, giới tính…) yêu cầu báo ngay cho Giáo viên Chủ nhiệm chậm nhất vào ngày 31/08/2022 (Khoa Đào tạo trực tuyến và phát triển nghề nghiệp không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp không báo lại);

– Sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí không được cấp Bằng tốt nghiệp.