Trang thông tin tuyển sinh chính thức hệ Vừa làm vừa học – Trường Đại học Ngoại thương

933

Trường Đại học Ngoại thương thông báo trang thông tin tuyển sinh chính thức các chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học, sinh viên theo dõi tại đường link dưới đây:

https://khoadaotaotructuyen.ftu.edu.vn/tuyen-sinh-vua-lam-vua-hoc/