Chức năng và nhiệm vụ

612

. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao

–          Tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ vừa làm vừa học theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

–          Thiết kế, quản lý chương trình, kế hoạch giảng dạy cho các khóa

–          Quản lý sinh viên theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường về học tập, thi cử, và các nghĩa vụ khác.

–          Tổ chức liên kết đào tạo với các địa phương và các Bộ ngành góp phần đáp ứng nhu cầu của xã hội

–          Tư vấn cho Ban giám hiệu về chương trình, kế hoạch đào tạo, liên kết với các đơn vị hữu quan và các chế độ có liên quan đến người học.

–          Tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để chuyển sang đào tạo theo tín chỉ.

–          Ký kết thanh lý các hợp đồng giảng dạy với giáo viên theo sự ủy nhiệm của Hiệu trưởng.

–          Tổ chức quản lý học tập, cấp phát giấy chứng nhận các loại.

–          Tổ chức in ấn, quản lý và phát bằng, cấp bảng điểm cho sinh viên khi ra trường

II. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

 

III. Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử chính thức của lãnh đạo trong đơn vị

STT Nhân sự Chức vụ Điện thoại Email
1 PGS, TS Hoàng Xuân Bình Trưởng Khoa (024) 22001086 binhhx@ftu.edu.vn
2 ThS Nguyễn Thị Khánh Trinh Phó Trưởng Khoa (024) 22001086 khanhtrinh@ftu.edu.vn

IV. Thông tin chính thức để giao dịch

Khoa Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp (Faculty of Cyber Education and Professional Development), Tầng 2 Nhà A,

Trường Đại học Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Website: http://khoadaotaotructuyen.ftu.edu.vn; http://www.ftu.edu.vn

Điện thoại: (024) 32595158; Email: daotaotructuyen@ftu.edu.vn

V. Danh sách cán bộ Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp:

STT Nhân sự Chức vụ Điện thoại Email
1 PGS, TS Hoàng Xuân Bình Trưởng Khoa (024) 22001086

Số máy lẻ 228

binhhx@ftu.edu.vn
2 ThS Trần Trọng Huy Phó Trưởng Khoa (024) 22001086

Số máy lẻ 223

tronghuy@ftu.edu.vn
3 ThS Nguyễn Thị Khánh Trinh Phó Trưởng Khoa (024) 22001086

Số máy lẻ 225

khanhtrinh@ftu.edu.vn
4 ThS Mai Ngọc Duy Chuyên viên (024) 22001086

Số máy lẻ 224

ngocduy@ftu.edu.vn
5 ThS Trịnh Thị Thu Phương Chuyên viên (024) 22001086

Số máy lẻ 224

phuongttt@ftu.edu.vn
6 ThS Nguyễn Tất Thắng Chuyên viên (024) 22001086

Số máy lẻ 222

thangnt@ftu.edu.vn
7 ThS Nguyễn Thị Thúy Chuyên viên (024) 22001086

Số máy lẻ 222

thuynt@ftu.edu.vn
8 ThS Âu Thị Ánh Tuyết Chuyên viên (024) 22001086

Số máy lẻ 221

tuyetauanh@ftu.edu.vn
9 ThS Hoàng Thị Thanh Chuyên viên  (024) 22001086

Số máy lẻ 221

hoangthanh@ftu.edu.vn