Quy định về đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 1122/QĐ-ĐHNT ngày 18/5/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương

1143

Chi tiết xem tại đây.