Thông báo về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Đợt 5 năm 2023

209
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

 Số:            /TB-ĐHNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2023

 THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh

 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Đợt 5 năm 2023

 Trường Đại học Ngoại thương tổ chức các khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo khung năng lực Ngoại ngữ 6  (NLNN 6) bậc dùng cho Việt Nam đợt 5 năm 2023, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng

Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các đối tượng khác có nhu cầu bổ sung kỹ năng, kiến thức phục vụ việc tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3 và bậc 4 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 1. Khóa học

2.1. Khóa học luyện kỹ năng làm bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh Bậc 3 – (LĐB1), Bậc 4 – (LĐB2)

 • Nội dung: Luyện kỹ năng làm bài: Nghe, nói, đọc, viết và 01 buổi làm bài thi thử.
 • Tổng số: 05 buổi

(Trong đó 4 buổi hướng dẫn kỹ năng làm bài (2,5 giờ/1 buổi) và 01 buổi thi thử 4 kỹ năng)

 • Hình thức học: Giảng dạy và học tập trực tiếp; 03-04 buổi/tuần.
 • Học phí khóa Bậc 3 – LĐB1: 1.500.000 đồng.
 • Học phí khóa Bậc 4 – LĐB2: 1.800.000 đồng.
 • Lịch khai giảng (dự kiến): 09/2023

2.2. Khóa học bồi dưỡng năng lực tiếng Anh Bậc 3 – BDB1 (Cho người có nền tảng Bậc 2 – A2) và tiếng Anh Bậc 4 – BDB2 (Cho người có nền tảng Bậc 3-B1)

 • Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức để luyện kỹ năng làm bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh Bậc 3 và bậc 4.
 • Tổng số buổi: 22 buổi.

(Trong đó: 01 buổi kiểm tra xếp lớp, 20 buổi học (2,5 giờ/1 buổi) theo giáo trình và 01 buổi thi thử 4 kỹ năng).

 • Hình thức học: Giảng dạy và học tập trực tiếp; 03-04 buổi/tuần.
 • Học phí khóa Bậc 3 – BDB1: 4.500.000 đồng.
 • Học phí khóa Bậc 4 – BDB2: 5.500.000 đồng.

Lịch khai giảng (dự kiến):  09/2023

 1. Địa điểm học

Trường Đại học Ngoại Thương – 91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

 1. Thông tin liên hệ:

Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp, Phòng A206, Tầng 2, Nhà A, Trường Đại học Ngoại thương, số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Email: tuyensinhpcq@ftu.edu.vn;

Website: http://www.vstep.ftu.edu.vn;  http://www.khoadaotaotructuyen.ftu.edu.vn;

Fanpage: Facebook.com/khoadaotaotructuyen.ftu.edu.vn;

Điện thoại: (024)22.00.1086 – 0916.50.1966; Hotline: 0916.50.1966  (zalo, viber)

 

Nơi nhận:

– Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu;

– Lưu: VT, Khoa ĐTTT&PTNN.

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

KHOA ĐTTT&PTNN

 

 (đã ký)

 

ThS Nguyễn Văn Triệu