Thông báo về việc tổ chức buổi ngoại khóa cho sinh viên về Đầu tư tài chính

93

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KHOA ĐTTT&PTNN

Số:  35 /TB – K.ĐTTT&PTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05  tháng  10  năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức buổi ngoại khóa cho sinh viên về Đầu tư tài chính

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2023-2024; được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Nhà trường; nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng nền tảng kiến thức về Đầu tư tài chính cho sinh viên, Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp phối hợp với Khoa Tài chính Ngân hàng – Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Buổi chia sẻ với chủ đề “Bí kíp làm giàu từ thị trường chứng khoán Việt Nam”.

Thông tin cụ thể:

  • Thời gian: 18h00-20h00 ngày 14/10/2023
  • Địa điểm: Phòng D201 – nhà D Trường Đại học Ngoại thương, 91 chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
  • Diễn giả: TS Nguyễn Đình Đạt
  • Thông tin chi tiết về chương trình: https://bit.ly/chiasetaichinh2023
  • Đăng ký tại: https://forms.gle/9GU2wd5aJRoi9mZ77
  • Miễn phí tham dự

– Mọi thông tin vui lòng liên hệ BTC qua địa chỉ:

🚩 Facebook: https://www.facebook.com/khoadaotaotructuyen.ftu.edu.vn

📩 Gmail: daotaotructuyen@ftu.edu.vn

📞 Hotline: 0916501966

Trân trọng./.

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

KHOA ĐTTT&PTNN

 

(đã ký)

Nguyễn Văn Triệu