DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP HỆ VLVH; BẰNG ĐH THỨ 2 ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 1 NĂM 2020

1391

– Danh sách sinh viên tại Cơ sở Hà Nội được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định Số 13/QĐ-ĐHNT ngày 03 tháng 1 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương xem tại đây

– Đề nghị Giáo viên chủ nhiệm và các sinh viên có liên quan kiểm tra thông tin trước khi in bằng;

– Các trường hợp có sai sót về thông tin (họ tên, ngày sinh, giới tính…) yêu cầu báo ngay cho Giáo viên Chủ nhiệm chậm nhất vào ngày 17/02/2020 (Khoa ĐTTT không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp không báo lại);