THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT THÁNG 6 ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2021

516

Trường Đại học Ngoại thương thông báo 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐỢT 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟔 đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2021 các ngành và chương trình sau:

Tiến sĩ Kinh tế quốc tế

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ Kinh tế quốc tế (tiếng Anh)

Thạc sĩ Chính sách và Luật thương mại quốc tế (tiếng Anh)

Thạc sĩ Điều hành cao cấp – EMBA

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ Kinh tế quốc tế (tiếng Việt)

Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng

Thạc sĩ Luật Kinh tế

Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Thạc sĩ Kinh doanh thương mại

 Mọi thông tin chi tiết xem tại: http://sdh.ftu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh…/

  • NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG KIẾN THỨC: Từ 12/3/2021 – 4/4/2021tại đường link sau: http://bit.ly/dangkyBSKTdotT3nam2021
  • NHẬN ĐĂNG KÝ LỚP HỌC ÔN THI: Từ 29/3/2021-16/4/2021tại đường link sau: http://bit.ly/dangkyONTHIdotT3nam2021
  • NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH:                    

           Từ 29/3/2021 đến hết 15/5/2021

————————————————————————–

Thông tin liên hệ:

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương (Số 91 – Phố Chùa Láng – Hà Nội)

Tầng 9 – nhà A – A906

ĐT: 0243.259.5158/ máy lẻ 215, 217

Hotline: 035.3901.533

Website: sdh.ftu.edu.vn