Thông báo về việc dừng tiếp sinh viên, học viên và thu học phí, lệ phí

445

Để thực hiện công tác thanh quyết toán cuối năm tài chính 2017, Phòng Kế hoạch Tài chính tạm dừng thu học phí, lệ phí và tiếp sinh viên, học viên các loại hình đào tạo từ ngày 18/12/2017 đến 28/02/2017, sinh viên nộp tiền học phí, tiền học lại và các loại lệ phí qua ngân hàng theo hướng dẫn chi tiết tại Bảng tin Phòng Kế hoạch Tài chính.