DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP HỆ VLVH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 07 NĂM 2021

1317

– Danh sách sinh viên đại học các khóa hình thức VLVH được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định Số 1766/QĐ-ĐHNT ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương: xem tại đây.

– Đề nghị Giáo viên chủ nhiệm và các sinh viên có liên quan kiểm tra thông tin trước khi in bằng;

– Các trường hợp có sai sót về thông tin (họ tên, ngày sinh, giới tính…) yêu cầu báo ngay cho Giáo viên Chủ nhiệm chậm nhất vào ngày 24/09/2021 (Khoa Đào tạo trực tuyến và phát triển nghề nghiệp không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp không báo lại);

– Sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí không được cấp Bằng tốt nghiệp.