Mẫu Bảo lưu kết quả học tập

1125

Mẫu Bảo lưu kết quả học tập (Mẫu tải tại đây)· Để bảo lưu kết quả học tập, đề nghị sinh viên xin xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương vào đơn xin bảo lưu và đóng trước 1 kì học phí. Gặp trực tiếp giáo viên Chủ nhiệm vào thứ Ba , thứ Năm hàng tuần trong giờ hành chính tại Khoa Đào tạo Tại chức để làm thủ tục bảo lưu (Bảo lưu kết quả học tập không áp dụng cho sinh viên vừa nhập học, và sinh viên năm cuối).